Welcome to Kishanganj District    

 

                                                                                      GR Beneficiary Details 2017

 

Block Name Sl. No. Panchayat Name Ward No.
Kishanganj  1  Halamala   1, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1011, 12
2 Belwa   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
3 Motihara Taluka   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
4 Singhia Kulamani   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
5 Gachhpara   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
6 Tausa  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11, 12, 13, 14, 15
7 Chakla   4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
8 Mahingaon   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
9 Daula   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
10 Pichhla   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 910, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Bahadurganj 1 Durgapur Bangama   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
2 Nishandra   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 16
3 Laucha  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
4 Maheshbathna   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  
5 Bhatabari   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
6 Jhingakata  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14
7 Plashmani   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
8 Dohar   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
9 JhilJhili   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
10 Natuapara   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
11 Sameshar   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
12 Guabari   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
13 Bhauradah   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
14 Bangama   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
15 Chandwar Milik   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 89, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16 Altabari   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  
17 Mohammadnagar   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
18 Chikabari   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
19 Deshiatoli   1, 2, 3, 4, 56, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
20 Gaangi   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Thakurganj  1 Bandar Jhula   1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13(1,2), 14
2 Dumaria   1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
3 Malingaon   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14
4 Pauwakhali   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
5 Rasia   2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14
6 Bholmara   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
7 Kharudah   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
8 Barchaundi   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
9 Tatpauwa   1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
10 Jirangachh   1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14
11 Dallegaon   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
12 Bhogdabar   1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16 
13 DudhOnti   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
14 Chhaital   1, 3, 8, 9, 10, 11, 13
15 Churli   1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15
16 Patesari   2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13
17 Kanakpur   2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17
18 Bhatgaon  2 (1,2) 3 (1,2), 4 (1,2), 5 (1,2), 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (1,2), 13, 15, 16
19 Besarbari   1, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19
20 Kukurbaghi   4, 5, 9, 12
21 Pathria   1, (1,2), 2, 3, 4, 5 (1,2), 6, 10 (1,2) 11 (1,2) 12 (1,2), 15 (1,2)
22 Sakhuadali   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Kochadhaman  1 Kutti   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
2 Himmatnagar  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
3 Najarpur   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
4 Buaaldah   1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
5 Kamalpur  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
6 Bagalbari   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
7 Patkoi Kala   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
8 Deramari   1, 2 (2), 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14
9 Barijan Pothimari Jagir   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
10 Majgama   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
11 Gargaon   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
12 Bhagal   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
13 Kathamatha  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
14 Purandaha   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
15 Balia   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,   
16 Kochadhamin   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
17 Sontha   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
18 Sundarbari    1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
19 Majkuri   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
20 Haldikhora   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
21 Bishanpur   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
22 Kairibirpur   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
23 Moudho   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
24 Tegharia   3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15
Dighalbank  1 Singhimari   1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15   
2 Lohagara   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,     
3 Dighalbank   1, 3, 7 
4 Dhantola   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14 15, 16, 17, 18
5 Satkauwa   1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
6 Karuamani   2, 3, 6, 8, 10, 11
7 Mungoora   1, 2, 6, 7
8 Dahi Bhat   2, 5, 6, 8, 10, 14
9 Lakshmipur   1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
10 Patharghatti   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14    
11 Dhangatha  
12 Tulsia   
13 Jagir Padampur  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
14 Athgachhia   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1213
15 Tarabari Padampur   
16 Ekra   
Pothia 1 Dubanochi  1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
2 Faala  1, 9, 11
3 Gorukhal  1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14
4 Kushiari  1, 2, 7, 8, 12
5 Kaswakliaganj  1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14
6 Budhnai   1, 2, 3, 5, 10, 12, 13, 14
7 Sarogora  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
8 Budhra  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15
9 Naukatta   
10 Tipi Jhari  1,
11 Udgara   1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 10, 13,
12 Bhotathana  2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13
13 Chhatargachh  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
14 Shitalpur  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14
15 Koltha  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14
16 Paharkatta  1, 2, 3, 7
17 Raipur   1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13
18 Panasi   2, 4, 7, 13
19 Jahangirpur  2, 4, 6, 8, 13
20 Parlabari  1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13
21 Damalbari   1, 2, 3, 4, 5, 11,
22 Mirzapur  1, 10, 11
TERHAGACHH 1 Khaniabad   11,
2 Bhorha  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
3 Hatgaon   8
4 Kalpir   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
5 Jhunki Mushara   1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,    
6 Dhaweli   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14 
7 Jhala   1, 5, 7, 8
8 Hawakol   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
9 Chilhania   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
10 Matiyari   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
11 Dakpokhar  1, 2 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
12 Baigna  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

 

Home - Contact Us -  Feedback - Disclaimer
Best View in IE-7 ....